dijous, 1 de juliol de 2010

Francesc Macià proclama la República Catalana el 14 d’abril de 1931


Catalans :

Interpretant el sentiment i els anhels del poble que ens acaba de donar el seu sufragi, proclamo la República Catalana com Estat integrant de la Federació ibèrica.

D'acord amb el President de la República federal espanyola senyor Nicet Alcalá Zamora, amb el qual hem ratificat els acords presos en el pacte de Sant Sebastià, em faig càrrec provisionalment de les funcions de President del Govern de Catalunya, esperant que el poble espanyol i el català expressaran quina és en aquests moments llur voluntat.

En fer aquesta proclamació, amb el cor obert a totes les esperances, ens conjurem i demanem a tots els ciutadans de Catalunya que es conjurin amb nosaltres per a fer-la prevaler pels mitjans que siguin, encara que calgués arribar al sacrifici de la pròpia vida.

Preguem que cada català, així com tot altre ciutadà resident a Catalunya, es faci càrrec de la enorme responsabilitat que en aquests moments pesa sobre tots nosaltres.

Tot aquell, doncs, que pertorbi l'ordre de la naixent República Catalana, serà considerat com un agent provocador i com un traïdor a la Pàtria.

Esperem que tots sabreu fer-vos dignes de la llibertat que ens hem donat i de la justícia que, amb l'ajut de tots, anem a establir. Ens apoiem sobre coses immortals com són els drets dels homes i dels pobles i, morint i tot si calgués, no podem perdre.

En proclamar la nostra República, fem arribar la nostra veu a tots el pobles d'Espanya i del món, demanant-los que espiritualment estiguin al nostre costat i enfront de la monarquia borbònica que hem abatut, i els oferim aportar-los tot el nostre esforç i tota l'emoció del nostre poble renaixent per afermar la pau internacional.

Per Catalunya, pels altres pobles germans d'Espanya, per la fraternitat de tots els homes i de tots els pobles, Catalans, sapigueu fer-vos dignes de Catalunya.

El President
Francesc Macià

2 comentaris:

en Vaqué ha dit...

"Interpretant el sentiment i els anhels del poble", aquesta és la clau. Ni referèndum previs ni llets. El poble està parlant amb suficient claretat i tant les consultes populars com totes les enquestes posen en evidència què vol la majoria.

Albert Moreno i Sagrera ha dit...

Salvi !!Francesc Macià era republicà i també fundador d'Estat Català.Promotor de l'aixecament fallit de Prats de Motllor contra el dictador Primo de Rivera. Ah! Aquesta República Catalana va durar molt poc !Varen venir ministres republicans per fer canviar d'opinió a Francesc Macià.I Francesc Macià havia estat militar espanyol.