dimarts, 7 d’octubre de 2008

La Crisi Ninja


La crisis financiera Ninja
Anàlisi de la crisi feta pel professor Leopoldo Abadia...
Molt interessant i aclaridora..
Ninja: no income, no job, no assets; o sigui, persones sense ingressos fixes, sense feina fixa i sense propietats.