dilluns, 22 de març de 2010

El Cançoner de Ripoll


L'editorial Adesiara, de Martorell, ha editat el Cançoner de Ripoll (Carmina Riuipullensia) descobert entre els textos miscel·lanis del manuscrit 74 del fons del Monestir de Ripoll per part de l'escriptor i polític Lluís Nicolau d'Olwer. Es considera el recull poètic en llatí més important de la literatura catalana. El cançoner inclou vint composicions, de tema eròtic i mètrica variable, que l’agermanen amb els Carmina Burana, el corpus de poesia més preat de les lletres llatines medievals. Els poemes han estat traduïts pel martorellenc Jordi Raventós, director d’Adesiara i sota l’adjectivació de Pere J. Quetglas, catedràtic i autor de la introducció que acompanya el volum. Adesiara, aquest petit segell ubicat a Martorell, aposta per editar els grans clàssics de la literatura univeral que no s'han traduït o que cal perfeccionar la seva divulgació. Ahir es va presentar el nou volum a Barcelona. Nicolau d’Olwer, que va ser-ne el descobridor a inicis del segle XX, va atribuir el Cançoner a Arnau de Mont, monjo ripollès, basant-se en el fet que la lletra dels poemes era semblant a la d’un altre còdex del mateix monestir que sí que duia signatura. Amb tot, els estudiosos posteriors han descartat aquesta possibilitat i continuen parlant de “l’Anònim enamorat” com a autor del recull. D’altra banda, no es pot determinar si el mateix autor en fou també el copista o si es tractava de dues persones diferents: en el primer cas, es podria parlar amb certesa de la catalanitat de l’autor.