dissabte, 13 de març de 2010

Els goliards


Els goliards eren els clergues i monjos medievals que feien vida lliure tot recorrent les ciutats europees. Van impulsar el cultiu de la poesia, tant la inspirada en composicions populars com en els versos llatins d'Horaci i d'Ovidi: cantaven l'amor, la joventut, el vi i la natura en primavera, tot satiritzant la societat del seu temps i, sobretot, el món eclesiàstic. La majoria de les seves composicions foren recollides en cançoners o Carmina famosos com els Rivipullensia, de Ripoll i els Burana, de Benediktbeuren.