divendres, 27 d’abril de 2012

Drets humans que estem perdent a Catalunya.


Adoptada i proclamada per la Resolució de la Assemblea General de les Nacions Unides el 10 de desembre de 1948

article 8
Tota persona té dret a un recurs efectiu prop dels tribunals nacionals competents que l'empari contra actes que violin els seus drets fonamentals reconeguts per la constitució o per la llei.

article 9
Ningú no podra ser detingut, pres o desterrat arbitrariament.

article 10
Tota persona té dret, en condicions de plena igualtat, a ser escoltada públicament i amb justícia per un tribunal independent i imparcial, tant per a la determinació dels seus drets i obligacions com sobre el fonament de qualsevol acusació contra ella en matèria penal.

article 11 

1. Tots els acusats d'un delicte tenen dret que es presumeixi la seva innocència fins que no es  provi la seva culpabilitat segons la llei en un judici públic, en el qual hom li hagi assegurat totes les garanties necessàries per a la seva defensa.
   
2. Ningú no serà condemnat per actes o omissions que en el moment de cometre no eren delictius segons el dret nacional o internacional. Tampoc no s'imposarà cap pena superior a l'aplicable en el moment de cometre el delicte.

article 12
Ningú no serà objecte d'intromissions arbitràries en la seva vida privada, la seva família, domicili o correspondència, ni d'atacs al seu honor i reputació. Tota persona té dret a la protecció de la llei contra aquestes intromissions o atacs.

1 comentari:

cuestas ha dit...

No sabría que afegir Salvi...
Tanmateix, crec que la "democrácia" ha mort. Queda la façana, dins, les rates han fet un "pronunciamiento" i han instaurat una dictadura. Jo no vui pensar qeu Catalunya és com Espanya, però tot indica que sí. CiU vol representar a tots els catalans????